Informació inèdita! 34 militars republicans i 2 civils morts als hospitals de Montserrat, enterrats a l’ossera del cementiri de Monistrol

Fotos 1 i 2 Documents on es revela l’existència dels morts a Montserrat i enterrats a l’ossera de Monistrol. Fotos 3 i 4 Sobre l’ossera del cementiri de Monistrol es van aixecar els nínxols dels monistrolencs assassinats a la rereguarda.

 

L’Associació Memòria i Història de Manresa publica un nou web www.memoria.cat/valle-caidos-monistrol/ en què fa públic el llistat de 34 militars republicans i dos civils morts als hospitals de sang de Montserrat entre 1937 i 1938 i enterrats a l’ossera del cementiri de Monistrol. Aquest fet no formava part de la memòria col·lectiva dels monistrolencs tot i haver-se conservat la documentació que ho explica.

Va ser arran d’una altra recerca, que es va trobar a l’Arxiu Comarcal del Bages la documentació en què l’any 1958 les autoritats franquistes demanaven als ajuntaments que aportessin morts durant la guerra civil per a farcir les catacumbes del Valle de los Caídos i la resposta de l’alcalde monistrolenc Jaume Oller on es diu que hi ha els republicans enterrats a l’ossera i que per aquesta causa són de difícil identificació i que no els poden aportar.

Posats sobre la pista i atès que és obligació dels Jutjats de Pau registrar les defuncions del seu terme, podia ser que en els arxius del de Monistrol hi hagués la documentació acreditativa dels decessos, com així va ser. En l’arxiu del registre de Monistrol es conserven les actes de defunció dels trenta-sis morts als hospitals i també del pare i la muller de Carles Gerhard, comissari de la Generalitat a Montserrat: Robert Gerhard i Teresa Hortet morts l’any 1937 i 1938, respectivament, de malaltia i que des del 1953 estan enterrats en el cementiri monistrolenc després que s’anul·lés el públic de Montserrat situat on avui hi ha les cel·les Abat Marcet.

En el cos de text del web, l’autor del qual és Salvador Redó, també s’expliquen aquestes incidències i es contextualitza breument l’experiència hospitalària de Montserrat durant la guerra. El llistat dels republicans sebollits a Monistrol inclou els noms, edats, procedència i circumstàncies de la defunció a partir de la informació que figura en les actes del registre del jutjat de pau. L’entrada a les xarxes socials d’aquesta llista posa a l’abast de 36 famílies d’arreu de l’estat notícies dels seus desapareguts que potser desconeixen.

 

Buscar a tot memoria.cat