El web del franquisme incorpora 200 talls de vídeo de 16 testimonis

El web El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959), que conté més de 2.000 documents, imatges i retalls de premsa, inclou a partir d’ara, a més a més, la memòria oral de 16 testimonis que parlen d’aquesta època en 200 talls de vídeo.

L’adreça d’aquest nou apartat és:

www.memoria.cat/franquisme/videos-de-testimonis

S’hi pot trobar el testimoniatge d‘Esteve Bascompte Vilanova, Josep Batriu Agut, Montserrat Camprubí Rovira, Manel Cano Navarro, Vicenç Circuns Cuadros, Antoni Garriga Prat, Lluís Grifell Pons, Maria Prat Torra, Joan Rius Soler, Lluís Soldevila Mominó, Jaume Navarro Torras, Maria Antònia Terme, Josep Tomàs Cabot, Josep Torra Ferrer, Maria Torra Miró i Emili Vilanova Ribas. Progressivament s’hi aniran incorporant nous testimonis.

Les persones entrevistades parlen, entre altres temes, de l’entrada de les tropes franquistes a Manresa, la Falange, les visites de Franco a la capital del Bages, la fam, l’estraperlo, la repressió franquista, la persecució de la llengua i la cultura catalanes, el cinema, l’ensenyament, el sindicalisme, la religió i la moralitat de l’època.

Especialment destacables són alguns dels 38 talls de vídeo sobre la repressió, dels 15 talls sobre la persecució del català o dels 17 talls sobre la fam.

Algunes d’aquestes entrevistes es van enregistrar amb motiu de la realització del documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959), produït per l’Ajuntament de Manresa l’any 2007.

El web sobre el franquisme ha tingut els dotze darrers mesos 28.815 visites, el 47% de les quals de fora de l’estat espanyol.

Buscar a tot memoria.cat