Documentació inèdita! Publiquem els noms de 913 soldats que van estar ingressats a l’hospital militar de Montserrat el 1938

Primeres pàgines del llibre de registre dels soldats ingressats a l’hospital militar de Montserrat l’agost del 1938. (Arxiu Abadia de Montserrat).

Durant la Guerra Civil hi hagué al monestir de Montserrat un hospital militar, conegut com a Clínica militar Z. S’anomenava així perquè era l’últim lloc on arribaven alguns soldats ferits de l’exèrcit de la República per tal de recuperar-se i poder tornar al front. El centre sanitari va començar albergant 1.300 soldats fins a arribar, a principis de gener de 1939, a tenir-ne 2.700.

Amb la marxa precipitada de les tropes republicanes, el gener de 1939, restà al monestir un llibre de registre de 913 soldats d’una de les sales de l’hospital durant el mes d’agost de 1938. Aquest és un dels pocs documents de l’anomenada Clínica militar Z que sobrevisqué al desallotjament precipitat de les instal·lacions de l’hospital de Montserrat.

Durant molts anys aquest document quedà extraviat entre els llibres de majordomia i administració propis del monestir, ja que tenien les cobertes molt semblants (com els antics llibres de comptabilitat) fins que l’arxiver de Montserrat, el germà Josep Galobart, el localitzà i va facilitar el seu estudi i difusió.

En aquest web us oferim digitalitzat aquest llibre i un Excel amb tots els noms, cognoms i altres informacions dels 913 soldats ingressats a l’hospital militar de Manresa. Segons aquest llistat 200 d’aquests soldats procedien dels hospitals militars de Manresa, 144 de Cervera, 59 de Girona, 45 d’Olot, 40 de Figueres i 34 de Terrassa.

També podeu trobar diverses imatges, una introducció de context sobre la Guerra Civil i la confiscació del monestir de Montserrat, una explicació detallada del funcionament de l’hospital militar de Montserrat i els seus voltants i sobre l’evacuació del monestir el gener del 1939.

El treball és obra d’Àngels Rius i Bou, bibliotecària de l’Abadia de Montserrat, historiadora de l’art i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

L’adreça del web és la següent: https://www.memoria.cat/hospital-militar-montserrat/

Buscar a tot memoria.cat