Dijous 14, 85 anys de la proclamació de la República

Aquest dijous, 14 d’abril, farà 85 anys de la proclamació de la Segona República. El web que va crear la nostra Associació l’any 2006, “La República a Manresa en un clic (1931-1936)“, continua essent el més complet d’un municipi de l’Estat espanyol dedicat a la República.

El web aplega uns 2.000 documents, 600 imatges, 250 notícies, alguns films i diversos vídeos d’entrevistes a testimonis de l’època.

És especialment remarcable la nombrosa documentació que s’hi pot veure dels dies 14, 15 i 16 d’abril, com l’acta de constitució de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa i els seus bans i comunicats de proclamació de la República i la valuosa correspondència entre el president Macià i l’Ajuntament de Manresa, entre molts altres papers. Podeu veure aquests interessantíssims documents en aquest enllaç: http://goo.gl/oH8F0

També hi podeu llegir els diaris manresans de l’endemà de la proclamació, concretament tres de diferent signe polític (“El Dia”, “El Pla de Bages” i “Pàtria”): http://goo.gl/hHgu4

Igualment, els records que onze manresans encara conserven d’aquell dia (enregistrament en vídeo): http://goo.gl/zsbPy

I el testimoni oral de dos manresans més: http://goo.gl/glMc4

Finalment, els textos que sobre la proclamació de la República a Manresa van escriure deu manresans (entre els quals Joaquim Amat-Piniella, Francesc Farreras i Duran i Jacint Carrió): http://goo.gl/iAUCh

L’adreça del web de la República és aquesta: www.memoria.cat/republica

Buscar a tot memoria.cat