A partir d’ara, Memòria.cat també a Facebook

El nostre portal de webs Memòria.cat ja disposa de pàgina pròpia a Facebook. Tenim, doncs, una nova eina que ens permetrà donar a conèixer progressivament, i d’una manera individualitzada, els milers de documents i centenars d’imatges, retalls de premsa, vídeos, escrits i testimonis orals que emmagatzemen la nostra vintena de webs. D’aquesta manera es podran posar en valor documents de gran interès que acostumen a passar desapercebuts enmig de l’ingent magma de documentació del portal.

Memòria.cat s’estrena a Facebook just quan el compte de Twitter de la nostra Associació acaba de superar el miler de seguidors.

Buscar a tot memoria.cat