30 personalitats opinen sobre “K.L. Reich”

Amb motiu del centenari del naixement de Joaquim Amat-Piniella (22/11/1913) i del cinquantenari de la publicació de la seva principal obra, K.L. Reich (octubre de 1963), des del web dedicat a Joaquim Amat-Piniella es va demanar a diverses personalitats del món de la cultura, la història i el periodisme si volien donar, al llarg de l’any, la seva opinió sobre aquesta magna novel·la.

Buscar a tot memoria.cat