Jornada dedicada a la memòria oral

Amb motiu de la presentació al territori de les publicacions Eines per a treballs de memòria oral i El record fet paraula (Memòria popular del franquisme), des de la Direcció General de Memòria Democràtica s’ha organitzat aquesta jornada per a conèixer i posar en contacte els col·lectius d’investigadors/es i del professorat que treballen la memòria històrica amb el mètode de les fonts orals. La jornada es concep, doncs, com un espai d’intercanvi i de creació de xarxa.