13 d’abril: presentació del llibre ”El feminisme al PSUC”

El dimecres 13 d’abril, a les 20:00, tindrà lloc a la sala d’actes de La Plana de l’Om, la presentació del llibre El feminisme al PSUC. Els anys setanta i vuitanta del segle XX. Una part del llibre és dedicada a Manresa i al Bages, concretament a com es va  impulsar l’Associació de Dones del Bages i el Plannig familiar.

Les autores del llibre són Conxa Comas (regidora del primer Ajuntament democràtic de Manresa), Mª Dolors Calvet, Marta Corcoy, Marta Estruch, Anna González, Pilar Macià, Mariona Petit, Laura Tremosa i Nàdia Varo (historiadora).

Presentaran el llibre Conxa Comas, Mª Dolors Calvet, Montserrat Margarit i Núria Sensat

Trobareu informació i documentació sobre el llibre en aquest web specific:

http://elfeminismealpsuc.adpc.cat/index.html

Recordeu també el nostre web dedicat a les últimes detencions del franquisme a Manresa, que va afectar a militants del PSUC, de Comissions Obreres i de Plataformes Anticapitalistes:

www.memoria.cat/detencions1975

Buscar a tot memoria.cat