Memòria i Història de Manresa

100 fotografies sobre la reconstrucció del Pont Vell

 

En aquest apartat es poden veure 100 fotografies de la reconstrucció del Pont Vell de Manresa. 97 d’aquestes fotografies procedeixen de l’Archivo General de la Administración, d'Alcalá de Henares. Mostren l’estat en què va quedar el monument després que el 1939 fos dinamitat per les forces de l'exèrcit republicà durant la retirada (per dificultar l’avenç de les tropes franquistes) i les obres de reconstrucció, que no es van dur a terme fins l’any 1960.

 

Les tres darreres imatges provenen del fons de l’Arxiu Comarcal del Bages. Corresponen a la inauguració del pont reconstruït, acte que va tenir lloc el 30 de gener de 1963 i que va comptar, entre altres, amb la presència del ministre de l’Habitatge, José María Martínez Sánchez-Arjona, i l’alcalde de Manresa Joan Moll. Com es pot observar, una placa deixava clar que el pont havia estat destruït per "la horda rojo separatista". Aquesta expressió fou una imposició de Fernando Pastor Campoy, falangista i tinent d'alcalde de l'Ajuntament en aquells moments, tal com explica Mn. Josep Maria Gasol i Almendros a la pag. 236 de les seves Memòries d'un escolà de la Guia. Mn. Gasol inicialment havia redactat a la placa que el pont havia estat destruit per "las tropas republicanas en retirada". El propi ministre va manifestar públicament que el text de Fernando Pastor no li agradava tot precisant que la destrucció del Pont Vell havia estat conseqüència d'una "absurda acción de guerra". 

 

   
Ens cal el vostre suport econòmic