El salvament de la Seu
de Manresa, l'any 1936

Crèdits

Autor del web:  Joaquim Aloy i Bosch

Disseny del web:  Arnau Aloy i Olivé

WebMaster: Francisco Cholbi

Maquetació del contingut: PSDaWEB

 

Procedència de les imatges:

           Arxiu Comarcal del Bages.
           Col·lecció de fotografies de Lluís Rubiralta i Garriga (Arxiu Comarcal del Bages).
           Arxiu Gamisans (fotografies de Llorenç Gamisans i Miquel Ausió)

 

Publicació: Manresa, març del 2002

Renovació: novembre del 2009