El salvament de la Seu
de Manresa, l'any 1936

Benvinguda Grifell Centelles (1905-1997)

Veïna de la baixada de la Seu i vídua del dirigent socialista Àngel Planell Oller

 

El saqueig de la Seu vist des del balcó de casa seva

 

Vaig sortir per tancar la persiana i em van encarar una arma

 

L’enrunament del campanar de la Seu

 

Benvinguda Grifell. Els refugiats a la Seu

 

Benvinguda Grifell. La seva primera visita a la Seu després de la guerra: “Igual que hagués passat un bombardeig

 

Data de l'entrevista: 7/4/1981

Preguntes: Joaquim Aloy