Març 1937

Barcelona, 30 de març del 1937

Estimada mare i germana: No us he escrit abans perquè esperàvem que ens destinessin i encara no ho han fet. Estem destinats a Sanitat i ens han concentrat en el cuartel “19 de juliol” però segurament que després ens destinaran a un altre. Ara com que no ho tenen ben arreglat només anem a aquesta caserna les hores dels àpats, totes les demés hores podem anar allà aon volem.

Aquesta setmana creiem que estarem ben aposentats. Els altres d’aquí a Balsareny son a diferents casernes. El Mestres i el Manresà són a la caserna “Carles Marx” i el Puntes, Ferrer, Calciner i Pepet Carnicer a la “Durruti”. Jo i aquest xicot de cal Massó som en aquesta que us dic. També hi ha aquell xicot de cal Cardona. Quan estiguem fixos ja us tornaré escriure. Podria ésser que aquesta setmana ens deixessin venir.

Com ja us dic que no estem en aquest lloc només interí si voleu escriure’m envieu-me les cartes amb l’adreça següent:

Joan Griera

Carrer del Bou de la Plaça Nova 13, 1er. 1ª Barcelona

Una abraçada del vostre fill i germà.

Joan Griera