Ruta de cançons a l’entorn d’una guerra: orientacions didàctiques

Aquesta activitat està pensada per a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat. Es pot treballar des de l’àrea de Ciències Socials i des de l’àrea de Música, conjuntament o per separat.

L’activitat es pot fer seguint una ruta pel poble o ciutat on hi ha ubicada l’escola o l’institut, o bé es pot portar a terme des de l’aula.

La proposta està dividida en 10 temàtiques relacionades amb la II República i la Guerra Civil. A cadascun d’aquests apartats hi trobareu el vídeo de la cançó corresponent cantada pel grup InCORdis, el text de la cançó i, finalment, dos blocs de preguntes, unes de l’àrea de Ciències Socials    i les altres corresponents a l’àrea de Música   . Per acabar, hi ha un últim apartat que fa la funció de cloenda i que, pel que fa a la temàtica, entronca amb el franquisme.

El professorat pot optar per:

 1. Buscar, a la seva població, els llocs on situar els esdeveniments històrics esmentats i aleshores amb tot el grup classe fer la ruta a peu. A cadascun dels llocs s’haurien de llegir els textos introductoris – tant els referits a la temàtica històrica com a la cançó- i escoltar la cançó corresponent. En aquest cas, cal fer una feina prèvia, de cerca del lloc, i de concreció del fet històric ocorregut en aquest lloc. També, cal preveure quina serà la millor manera per escoltar la cançó. Cal tenir en compte que per fer l’itinerari més curt i àgil potser serà necessari canviar, en algun cas, l’ordre cronològic dels esdeveniments o si cal,  prescindir d’alguns d’ells.
 2. Fer tota l’activitat dins l’aula. Es pot realitzar en una o més sessions. En el cas de l’àrea de Ciències Socials, es pot optar per introduir les cançons, a mesura que l’alumnat estudiï la temàtica corresponent.
 3. Es pot decidir realitzar un treball conjunt de l’àrea de Ciències Socials i de l’àrea de Música o bé, es pot treballar des de cada àrea per separat. Des de l’àrea de Música, el professorat pot ensenyar als estudiants algunes de les cançons perquè siguin els mateixos alumnes els que les cantin.

A tall d’exemple, especifiquem els indrets de la ciutat de Manresa on es poden situar els fets esmentats en aquesta ruta, de manera cronològica:

 1. La proclamació de la República: Plaça Major, davant de l’Ajuntament.
 2. Les reformes socials. Vagues i revoltes: Portal de Sobrerroca, al carrer de Sobrerroca, per la proximitat a la plaça Major, escenari de revoltes.
 3. Els avenços en els drets i llibertats de les dones: Hospital de Sant Andreu, on moltes dones van treballar d’infermeres durant la guerra.
 4. L’escola catalana: Escola La Renaixença, inaugurada durant la II República.
 5. El cop d’estat: Plaça del Mil Centenari, on hi havia l’edifici de la Caserna del Carme.
 6. L’anticlericalisme: Carrer de Sant Miquel, on hi havia hagut una església enderrocada als inicis de la guerra.
 7. El moviment revolucionari: Carrer d’Urgell, on hi havia la seu de la CNT durant la guerra.
 8. Els bombardeigs: Refugi antiaeri de la Renaixença.
 9. L’exili: Plaça de Sant Domènec, davant la placa d’homenatge als manresans deportats als camps nazis.
 10. La repressió franquista: Passeig de Pere III, davant el monument a Joaquim Amat-Piniella, exiliat i deportat a un camp nazi.

També adjuntem un possible itinerari, evidentment més factible i àgil si és que es vol fer tota la ruta, encara que no mantigui l’ordre  cronològic dels fets.

Itinerari Manresa (pdf)