4. El Guernica de Picasso

Museu Reina Sofia (Madrid), 10 de setembre de 1992

El Guernica s’ha instal.lat de manera definitiva en aquest Museu. A partir d’avui s’exposa al públic i podrà ser admirat per tothom.

Acabada l’Exposició Internacional de París l’any 1937, el quadre s’exposa en diverses ciutats europees i arriba a Nova York. Per desig del pintor, que no volia que es portés a Espanya mentre hi hagués una dictadura, queda en dipòsit al Museu d’Art Modern de Nova York. Amb la democràcia reestablerta s’iniciaran les negociacions pel seu retorn.

El Guernica arriba a Espanya per primera vegada l’any 1981 coincidint amb el centenari del naixement de Picasso i s’exposarà de manera provisional al Casón del Buen Retiro de Madrid.


En plena Guerra Civil, el Govern de la República decideix participar a l’Exposició Internacional de París que es celebrarà a l’estiu de l’any 1937.

Malgrat estar en una situació de guerra, es creu convenient participar-hi com un acte de propaganda i per atreure l’atenció internacional. Es vol donar la imatge d’una República que ha modernitzat el país i posar de manifest que la seva tasca està en perill.

A principis del mateix any, el Govern de la República encarrega a Picasso la realització d’una gran pintura mural per al pavelló que ha de representar l’Estat espanyol en aquesta exposició.

El Guernica al Pavelló espanyol durant l’Exposició Internacional de París del 1937 (Font: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

L’artista, que viu una crisi personal i creativa, és incapaç de començar l’obra que li han encarregat. Però les notícies que coneix per la premsa dels bombardeigs de Guernica del 26 d’abril, li provoquen un gran impacte i el mouen a començar a pintar.

En poc més d’un mes, Picasso pinta el Guernica i el juliol ja s’exposa a París.


Pablo Picasso (1881-1973)
Guernica, 1937
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid
Oli sobre tela, 3,51 m. X 7,82 m.

Traslladeu-vos durant una estona a la sala del Museu Reina Sofia on hi ha el Guernica.

Observeu bé el quadre, resseguiu-lo amb la mirada en totes les direccions, imagineu-lo a més en les seves dimensions reals.

1. Observeu la seva composició: Hi ha alguna figura central que organitzi l’obra? Quines parts hi identifiqueu? Quines figures s’observen a la part central? I a la dreta? I a l’esquerra? Què els passa a les figures, estan senceres, són realistes…?

Quin tipus de línies predominen, rectes o corbes? En quines figures s’observen? Hi ha profunditat i perspectiva?

2. Fixeu-vos en el dinamisme o ritme de l’obra: És una obra estàtica o dona sensació de moviment? De quina manera ho aconsegueix? En quina direcció es mouen les figures?

3. Analitzeu l’ús que fa del color: Quina gamma de colors utilitza? Quin efecte produeix? Amb quina intenció ho fa?

4. Expliqueu amb paraules l’expressió que transmet: Què expressa? Quines emocions transmet? Quins elements o aspectes contribueixen a què l’obra sigui tan expressiva?

5. Fixeu-vos en el tractament que fa de la llum: És realista? Com aconsegueix donar llum a l’obra? Quines parts estan il.luminades? Quines resten a la foscor?

Després d’analitzar els aspectes formals de l’obra, ens podem preguntar quin és el seu significat, què ens explica l’obra, de què ens parla… i fer-ne una breu interpretació.

Com en tota obra artística, Picasso expressa els seus sentiments davant uns fets a través del Guernica. Però, aquesta obra va més enllà i té clarament una voluntat de denúncia i de posicionament polític. D’altra banda, també s’ha convertit, i encara ho és avui,  en un símbol universal de defensa de determinats valors i de rebuig d’uns altres.

El significat o simbolisme d’algunes de les imatges segurament és clar per a tothom, altres són més obertes i, com deia el mateix Picasso, cadascú les pot interpretar com vulgui. En qualsevol cas, el seu significat avui encara és vigent.

“No es pinta per decorar les cases; la pintura és un instrument de guerra per lluitar contra la brutalitat i la foscor”. (Pablo Picasso)

Picasso pintant el Guernica. Foto de Dora Maar (Font: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

1. Quins sentiments  personals vol expressar Picasso amb aquesta obra?

2. Quins valors rebutja a través d’aquesta obra? Quins valors defensa?

3. Quines figures creus que simbolitzen les víctimes i l’horror de la guerra?

4. Quines creus que mostren una mica d’esperança?

5. Què signifiquen per tu el brau i el cavall?

6. Què creus que va significar l’obra durant tota l’etapa del franquisme per molts ciutadans? Per què?

7. Creus que avui el seu significat encara és vigent? Per què?

8. Veus aquest quadre de la mateixa manera ara que al principi d’aquest treball? Què creus què ha canviat?

 

segueix >>>