1. El context

Guernica, dilluns 26 d’abril de 1937

A la població basca de Guernica és dia de mercat. És un dilluns clar de primavera i els carrers estan plens de gent.

A les quatre de la tarda apareix al cel un avió alemany, immediatament n’arriben més. A quarts de cinc comencen a caure nombroses bombes, primer sobre l’estació de ferrocarril i el pont exterior, després sobre tot el centre urbà.


Com ja sabeu el 14 d’abril de 1931 es proclama la II República Espanyola. És una República democràtica, laica i descentralitzada, amb autonomia per Catalunya. El 18 de juliol de 1936 un grup de militars porta a terme un cop d’estat per acabar amb la República. El fracàs de l’aixecament militar comporta l’inici de la Guerra Civil, la qual finalitza l’any 1939 amb la victòria franquista. Els insurrectes tenen el suport militar d’Alemanya i Itàlia durant la guerra. A nivell europeu ens trobem en el període d’entreguerres. Europa pateix els efectes de la crisi del 1929 i l’ascens del feixisme i el nazisme.

 

1. Confeccioneu una cronologia situant les etapes i els períodes històrics, els esdeveniments, i els personatges històrics que s’esmenten a continuació. Cal que il·lustreu la cronologia amb imatges.

Cronologia (pdf)

segueix >>>