Presentació

La victòria franquista a la Guerra Civil espanyola (1936-1939) va posar fi a la República democràtica i va iniciar la dictadura franquista. Aquesta va portar a terme  una dura  repressió contra els vençuts per mantenir-se en el poder durant 40 anys.

Des de les sancions econòmiques fins a les execucions passant per l’empresonament o l’exili, la repressió va prendre diverses formes. Però, totes van afectar la vida dels qui la van patir de manera irreversible.

Totes aquestes persones que us presentem a continuació van patir la repressió durant els primers anys del franquisme. I ens preguntem…

Qui eren aquestes persones? Què havien fet? De què se les acusava? Quin tipus de repressió van patir? Com va afectar la seva vida?

Més enllà de les seves vides marcades per la repressió, a través de la seva història personal també podrem respondre a aquests interrogants:

En què va consistir la repressió durant els primers anys del franquisme? Quines formes de repressió va utilitzar l’Estat? Quines conseqüències va tenir?


Els camps de concentració i els batallons de treballadors

Els empresonaments

Les execucions

La depuració

L’exili i la deportació


Activitat inicial

  1. Dividiu la classe en cinc grups de treball i trieu un grup diferent de personatges segons els tipus de repressió que van patir: camps de concentració i batallons de treballadors; empresonaments; execucions; depuració; exili i deportació.

Atenció: Els qui trieu les execucions també heu d’incloure Pere Iglesias Bosch. I els qui feu la depuració heu d’incloure també Miquel Torrella Toldrà.

  1. De cadascun dels personatges que heu triat, empleneu aquesta fitxa. Sempre que sigui possible, esbrineu: la data i la localitat de naixement, els estudis que tenia, l’estat civil, la professió, els càrrecs polítics que va tenir, la seva ideologia, l’afiliació a partits i sindicats, el seu activisme associatiu i cultural, i altres dades rellevants.

A la presentació de cada personatge hi ha un enllaç amb la font d’informació necessària per dur a terme aquesta activitat.

Aquesta informació també us servirà per a l’activitat que fareu al final d’aquest treball sobre aquests personatges i la repressió que van patir.

3. Busqueu informació sobre els partits polítics, els sindicats i les associacions culturals que apareguin en les seves fitxes.


segueix >>>