Portal de memòria
i història de Manresa

La depuració

Elaboreu la introducció del vídeo a partir del qüestionari següent:

  • En què va consistir la depuració?
  • Quina era la seva finalitat?
  • En quins àmbits es va produir, de manera especial, la depuració?

Expliqueu qui era cadascun dels personatges a partir de:

  • Les dades biogràfiques que heu obtingut en l’activitat inicial de l’apartat de la Presentació.
  • La informació sobre què els va passar a cadascun d’ells i quin tipus de repressió van patir un cop acabada la Guerra Civil. Obtindreu aquesta informació a partir del qüestionari i dels enllaços que teniu a continuació.

Vicenta Cuende Serra

 • Per què va desaparèixer de Manresa a principis de 1939?
 • Què deien d’ella diferents informes? De què l’acusaven?
 • Va ser jutjada en consell de guerra? De què se la va acusar? Quina sentència va dictar el jutge? Què va signar l’auditor de guerra el 1943?
 • Va patir depuració? Com va resoldre el Ministerio de Educación la seva depuració? De què l’acusaven?
 • Com va afectar a la seva vida i a la seva professió?

Rosa Delhom Brugués

 • Per què va marxar a l’exili l’any 1939? Què va implicar, a nivell familiar, la guerra i l’exili? Quant temps va estar a l’exili?
 • Com va resoldre el Ministerio de Educación la seva depuració?
 • Quina va ser la seva activitat després de tornar de l’exili?
 • Què va aconseguir el 1976?

Miquel Torrella Toldrà

 • En quin camp de concentració va romandre presoner?
 • Va ser jutjat en consell de guerra? De què va ser acusat? Quina condemna li van imposar? Li van commutar la pena?
 • Quants anys va estar a la presó? Quan va sortir en llibertat condicional? Quant temps va estar empresonat en total?
 • Va ser depurat a la feina? Quina va ser la sanció que li van imposar?

 

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat