Redactar un informe sobre un fet històric ajuda a conèixer i entendre els esdeveniments històrics i el context en el qual es situen.

Es poden fer informes sobre fets de caràcter econòmic, social, polític, cultural… esdevinguts en qualsevol moment històric.

Aquestes són unes orientacions per elaborar un informe sobre un fet històric.