Consultar els fons dels arxius és imprescindible a l’hora de fer qualsevol recerca històrica.

Les Orientacions sobre els principals arxius i els seus fons són un recull dels diferents tipus d’arxius que poden ser útils a l’hora de fer qualsevol treball de recerca. S’explica el seu contingut i les seves característiques, així com  algunes qüestions pràctiques a tenir en compte.

El contingut està estructurat en cinc blocs:

Fotografia: Web Arxiu Històric de Sabadell.
  1. Els arxius municipals.
  2. Els arxius de Barcelona.
  3. Els arxius estatals.
  4. Els arxius de l’exili.
  5. Els arxius on line. Fons digitalitzats en línia.