Orientacions que cal tenir en compte a l’hora de fer una entrevista a  una persona sobre fets o records del passat. Poden ser útils a estudiants de secundària que facin un treball de recerca a partir de fonts orals.