9. Activitat final

9.1. El vocabulari  utilitzat

Durant el treball heu llegit, escrit o escoltat aquestes paraules. A més d’utilitzar-les correctament, heu de conèixer bé el seu significat.

 1. Relacioneu aquestes paraules amb les definicions que els corresponen:
Consell de Guerra                   Deportació                              Depuració
Desterrament                          Embargament                         Exili
Refugiat/refugiada                  Repressió

9.2. Les fonts de la història 

Per realitzar aquest treball heu consultat els principals tipus de fonts que s’utilitzen per fer un treball històric.

 1. Indiqueu un exemple de cadascun d’aquests fonts que hagueu utilitzat o consultat en fer aquest treball. Feu la cita correctament: nom del document, data, d’on s’ha tret, sempre que sigui possible. En els exemples de font escrita, oral i iconogràfica indiqueu també si són primàries o secundàries.

9.3. Elaboració d’un breu vídeo     

A l’inici d’aquest treball heu dividit la classe en cinc grups. Cadascun dels grups heu escollit un aspecte de la repressió. També, heu confeccionat una fitxa biogràfica sobre la situació que tenien, abans de la Guerra Civil, els personatges proposats.

Ara és el moment d’esbrinar què els va passar en acabar la guerra, quin tipus de repressió van patir posteriorment i com els va afectar tant a ells com a les seves famílies.

Amb tot el que ara sabeu, podreu relacionar les vivències dels personatges amb la informació que teniu sobre el tipus de repressió que van patir. De manera que les seves històries concretes permetin entendre i explicar la repressió franquista.

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar un vídeo (d’uns 5 minuts) que sintetitzi la informació més rellevant que heu obtingut i que cregueu que pot ser d’interès per mostrar als vostres companys.

Estructura i confecció del vídeo

Ha de constar d’aquestes parts:

  • Una introducció que expliqui els trets més rellevants del tipus de repressió que heu triat (camps de concentració, empresonaments, depuració, exili…).
  • Una explicació de la biografia dels personatges i la repressió que van patir.
  • Una valoració final que mostri com la repressió va afectar les seves vides i la de les seves famílies.

Per confeccionar el vídeo heu de seguir els següents passos:

  1. Recerca de la informació. Consulteu l’enllaç corresponent que teniu a continuació. Hi trobareu un primer qüestionari que us ajudarà a preparar la introducció, i un altre sobre cadascun dels personatges amb uns enllaços que us facilitaran l’obtenció de la informació que necessiteu.
  1. Elaboració del guió del contingut del vídeo.
  2. Recerca i tria d’imatges o d’altres elements de suport.
  3. Realització de la filmació i de l’edició del vídeo.