7. La repressió econòmica

Molts dels condemnats també van ser després jutjats pel Tribunal de Responsabilidades Políticas, el qual fixava sancions econòmiques complementàries a les condemnes dictades pels consells de guerra.

El Tribunal tant va actuar sobre persones que estaven empresonades com sobre les que estaven fugitives o a l’exili, i fins i tot sobre les que havien estat executades.

Les sancions que imposava el Tribunal podien ser: la inhabilitació, el confinament, el desterrament, el desterrament a les possessions africanes que tenia l’Estat espanyol, el pagament d’una multa o la pèrdua de béns.

L’objectiu prioritari de les sancions era la recaptació de diners. També tenia la finalitat de generar por entre els represaliats que temien ser privats dels seus mitjans de subsistència, i entre la població, en general.

El Tribunal va actuar fins al 1945, però no va ser fins al 1966 quan, mitjançant un indult  es van extingir definitivament les causes obertes.

Document   Expedient de Ventura Gassol Rovira
Expedient de Ventura Gassol, gener de 1940. (Font: Arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

Ventura Gassol Rovira (1893-1980). Polític i un dels fundadors d’ERC. Va ser conseller de Cultura durant la Generalitat republicana. El 1939 es va exiliar a França i tot i així va ser jutjat pel Tribunal de Responsabilidades Políticas. Va retornar a Catalunya el 1977.

  1. Quin any el Tribunal de Responsabilidades Políticas va dictar sentència contra Ventura Gassol?
  2. On es trobava quan el va jutjar el Tribunal de Responsabilidades Políticas?
  3. Quina va ser la sentència del Tribunal?
Ventura Gassol, al centre, en una visita a Manresa com a conseller de Cultura de la Generalitat, 17/07/1936. (Font: web memoria.cat/republica).
Document  Expedient d’Andreu Nin Pérez

Andreu Nin Pérez (1892-1937). Polític i un dels fundadors del partit comunista Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). Després del maig de 1937 es va iniciar una persecució política contra els militants d’aquest partit i Nin va ser assassinat, el juny de 1937, per agents soviètics.

Expedient d’Andreu Nin, setembre de 1943. (Font: Arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
Expedient d’Andreu Nin, maig de 1943. (Font: Arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
  1. Quin any va morir Andreu Nin? Quin any va dictar la sentència el Tribunal de Responsabilidades Políticas?
  2. A quina persona va voler investigar el Tribunal, tenint en compte que ell estava mort?
  3. Quina va ser la sentència del Tribunal?

 

Andreu Nin, la seva esposa Olga Tareeva i les seves filles. (Font: web nuvol.com).

 

Activitat sobre la vostra població o comarca     

  1. Coneixeu el cas d’alguna persona o família de la vostra població o comarca que es vagi trobar en una situació semblant? Expliqueu-ho.

segueix >>>