7. El moviment revolucionari

El cop militar va provocar la pèrdua de poder del govern de la República, del govern de la Generalitat i dels ajuntaments i l’inici d’un moviment revolucionari. Es va formar un poder popular al voltant dels sindicats i dels partits d’esquerres que comportà el reconeixement del lideratge dels organismes –comitès locals- que s’havien anat formant en esclatar la guerra.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   A les barricades

A les barricades és l’himne de la CNT i l’himne internacional dels anarquistes. Basant-se en una melodia popular, el poeta polonès Waclaw Swiecicki va compondre La Varsoviana a la presó l’any 1883. La cançó, que es va popularitzar a Europa,  homenatjava la lluita dels obrers polonesos contra l’ocupació russa. El primer enregistrament a l’Estat espanyol el va fer l’Orfeó Català, l’any 1936.

A les barricades (pdf)

  • Dins de les forces antifeixistes es va produir un enfrontament, el maig de 1937, al voltant del que era prioritari: la guerra o la revolució. La CNT-FAI i el POUM pensaven que només fent la revolució es guanyaria la guerra; en canvi, la resta de forces polítiques pensava que el que calia era centrar-se a guanyar la guerra i aparcar la revolució. Quina frase de “A las barricadas” creieu que pot resumir el pensament de la CNT-FAI?
  • Quines van ser les conseqüències d’aquest enfrontament el maig de 1937? Quina de les dues creieu que era la millor estratègia per vèncer el feixisme? Justifiqueu la resposta.
  • Aquí teniu una cançó que ha funcionat molt bé durant dècades com a himne. Quines característiques musicals penseu que acostumen a tenir els himnes perquè puguin fer bé aquesta funció? (tempo, mètrica, melodia, ritme, tonalitat…)