6. L’anticlericalisme

El cop d’estat va desencadenar una revolució a Catalunya, i també va fer ressorgir l’anticlericalisme. Aquest considerava que l’Església sempre estava al costat dels poderosos i que donava suport als militars rebels. Es van produir saqueigs i enderrocament d’esglésies i convents, i grups radicals van perseguir i assassinar religiosos.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   La setmana sagnant

S’anomena La setmana sagnant als fets ocorreguts entre el 21 i el 28 de maig de 1871, quan, a França, les tropes de Versalles van acabar amb la Comuna de París, primer intent reeixit de construir una alternativa popular al capitalisme. Durant aquells dies, la repressió va causar 30.000 morts. El text de la cançó és de Jean Baptiste Clément i la música de Pierre Dupont. El text en català és de Miquel Pujadó.

La setmana sagnant (pdf)

  • Quina frase de la cançó expressa el sentiment anticlerical arrelat en una part important de la població?
  • La cançó també fa un crit a l’esperança i a la revolució. En quines frases ho podem veure?
  • Com es va manifestar l’anticlericalisme d’una part de la població a l’estiu del 1936, a Catalunya?
  • A la vostra població es van produir actes anticlericals durant la Guerra Civil? Quin tipus d’actes es van produir?
  • Quines estrofes són a l’uníson i quines són polifòniques?
  • A quantes veus diríeu que és aquesta harmonització?
  • Senyaleu sobre el text d’una de les estrofes polifòniques els breus moments en què hi ha una textura contrapuntística.