5. La depuració

El procés de depuració consistia en la revisió dels antecedents polítics i sindicals de funcionaris i altres treballadors per valorar si podien seguir en el seu lloc de treball. Per una banda, tenia la finalitat de castigar els enemics polítics i, per l’altra, la de crear llocs de treball per a les persones de provada fidelitat al règim.

El procés de depuració afectava a tota la plantilla d’una empresa. A les persones addictes al règim, el seu expedient depurador es tancava ràpidament sense cap sanció. En canvi, la resta de treballadors podien patir sancions com l’amonestació, la sanció econòmica, la inhabilitació, el trasllat, l’acomiadament…

Les persones més perjudicades per la depuració van ser les que treballaven a l’administració pública i a les grans empreses. També, les que van passar per camps de concentració i batallons de treballadors i les que van patir la presó.

Mestres del Grup Escolar Renaixença de Manresa, 17 de setembre de 1936. A partir de 1939 seran depurats pel franquisme. (Font: memoria.cat)/mestres.

5.1. Els objectius de la depuració

Document  Textos sobre els objectius de la depuració

Llegiu aquest text sobre la depuració que va patir el personal de l’Ajuntament de Manresa.

I també aquest sobre la depuració dels mestres a Catalunya.

 1. Quins van ser els objectius de la depuració dels treballadors de l’Ajuntament?
 2. Quina va ser la motivació i els objectius de la depuració dels mestres?

5.2. Dades de la depuració

Document  Dades de la depuració dels mestres de Catalunya

Consulteu aquest web sobre el procés de depuració a l’ensenyament.

 1. Fixeu-vos en les dades de les resolucions definitives dels expedients de depuració del conjunt de Catalunya.
 2. Feu una gràfica de sectors que mostri:
   • El percentatge de mestres que van ser confirmats en el càrrec.
   • El percentatge de mestres que van patir separació o inhabilitació definitiva.
   • El percentatge de mestres que van ser traslladats de localitat.
   • El percentatge de mestres que van patir totes les altres sancions.
 3. Comenteu els resultats que mostra la gràfica.

5.3. Les conseqüències de la depuració

Document  El cas de l’enginyer municipal

Feu una lectura, a l’aula, en veu alta d’aquesta narració sobre la depuració que va patir un treballador de l’Ajuntament de Manresa. Està basada en un cas real.

 1. Debateu sobre els factors que van influir en el veredicte final del cas i valoreu la influència que hi van tenir els odis i les rancúnies personals.
 2. Valoreu les conseqüències que va tenir la depuració per a l’enginyer municipal.

 

Activitat sobre el vostre poble o comarca     

 1. Podeu obtenir algunes dades sobre la depuració del personal de l’Ajuntament de la vostra població o de la capital de la vostra comarca? Quantes persones hi treballaven el 1939? Quantes van perdre la feina o van ser acomiadades per motius ideològics? Quin percentatge representaven?
 2. Sabeu què va passar amb els mestres d’alguna de les escoles de la vostra població? Quants eren? Quants van ser cessats, traslladats…? Podeu saber el nom d’alguns d’ells?

segueix >>>