5. El cop d’estat

El 18 de juliol de 1936 una facció de l’exèrcit va portar a terme un cop d’estat per suprimir la República democràtica. Aquest va fracassar en el seu intent de fer caure de manera immediata el govern republicà, ja que tant el govern de la República com el de la Generalitat, i la militància dels partits i sindicats d’esquerres, sobretot, anarquistes i comunistes, hi van oposar una forta resistència. Començava, així, la Guerra Civil espanyola.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   Què volen aquesta gent?

Rafael Guijarro, estudiant madrileny de 23 anys, va ser detingut l’any 1967 i conduït a casa seva per fer-hi un escorcoll. Mentre es duia a terme, el noi s’hauria llençat o l’haurien llençat per la finestra. La notícia va ser silenciada per la premsa. L’any següent, Lluís Serrahima (lletra) i Maria del Mar Bonet (música) van crear aquesta cançó, que va ser prohibida tot seguit i que denuncia el paper repressor exercit tant per la policia com per l’exèrcit, així com la seva impunitat.

Què volen aquesta gent? (pdf)

  • Quines institucions es volien suprimir amb el cop d’estat del 1936? Quin nou model d’estat es volia construir? Com va aconseguir aquest nou estat eliminar l’oposició i mantenir-se durant 40 anys en el poder?
  • Quina resposta podríem donar a la mare quan diu: Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
  • Quin sentiment es desprèn d’aquestes frases: Dies fa que parla poc i cada nit s’agitava. Li venia un tremolor tement un truc a trenc d’alba?
  • Entre la primera estrofa i la segona hi ha un canvi evident de ritme i de tempo, que també es dona entre la penúltima i l’última. El ritme i el tempo de l’inici i del final són semblants a la versió original de la cançó tal com la va compondre Maria del Mar Bonet, però no el de la resta. Quin dels dos és binari i quin és ternari. Quin dels dos és més ràpid? Quin et sembla que expressa millor els fets que s’hi narren? Per què?