5. Activitat final

Durant tot el treball els records d’infància d’algunes dones ens han ajudat a apropar-nos als difícils anys de la postguerra.
Ara us toca a vosaltres ordenar les idees, reflexionar sobre tot el que heu après  i posar veu als seus records i a la realitat que els va tocar viure.

El vocabulari  utilitzat

Durant el treball heu llegit, escrit o escoltat aquestes paraules. A més d’utilitzar-les correctament, heu de conèixer bé el seu significat.

  1. Relacioneu aquestes paraules amb les definicions que els corresponen:
Racionament,   Estraperlo, Boicot, Vaga, Vaga de braços caiguts, Dictadura, Repressió, Autarquia, Depuració, Números Índexs.

Les fonts de la història 

Per realitzar aquest treball heu consultat moltes de les principals fonts que s’utilitzen per fer un treball històric.

  1. Indiqueu un exemple de cadascun d’aquests tipus de fonts que hagueu utilitzat o consultat en aquest treball. Feu la cita correctament: nom del document, data, d’on s’ha tret, sempre que sigui possible. En els exemples de font escrita, oral, iconogràfica i material indiqueu també si són primàries o secundàries.

Dramatització

1. Feu una dramatització dels textos dels testimonis de les dones que encapçalen els diferents apartats. Redacteu unes petites introduccions al que diu cada testimoni perquè serveixin de fil conductor i ajudin a contextualitzar  cadacun dels textos.
La dramatització ha de reflectir l’ambient d’aquells anys i ha de respondre a la pregunta Com va ser viure la postguerra?
Aporteu l’escenografia necessària (vestuari, música, objectes, fotografies, …) per donar autenticitat a la lectura o representació. Podeu, també, buscar nous testimonis i ampliar, d’aquesta manera, el coneixement de l’època.