5. Activitat final

  1. En la graella que heu anat omplint en les activitats de síntesi anteriors, identifiqueu les característiques de l’escola a l’actualitat. Encercleu l’opció vàlida en cada cas.
  2. L’escola actual, amb quina de les anteriors s’assembla més? Justifiqueu la resposta.
  3. Entre tota la classe, recolliu fotografies dels pares, avis o besavis relacionades amb l’escola. De cada fotografia identifiqueu, sempre que sigui possible: l’any, el nom de l’escola i/o la població, l’activitat que s’hi observa, i altres aspectes, si cal. Amb totes elles feu una petita exposició o un muntatge audiovisual.