4. L’ensenyament durant la República als pobles i ciutats de Catalunya

4.1. L’ensenyament a la vostra població

Feu una petita recerca sobre l’ensenyament a la vostra localitat durant la República i que respongui a les següents preguntes, sempre que es pugui.

 1. Quina era la situació de l’ensenyament a la vostra població?
 2. Quines accions va portar a terme l’Ajuntament en relació a l’ensenyament?
 3. Hi va haver experiències pedagògiques destacades?
 4. Es va construir alguna escola durant la República? Com era? Encara existeix a l’actualitat?
 5. Coneixeu el nom d’alguns mestres d’aquells anys? Què els va passar amb l’arribada del franquisme?

4.2. L’ensenyament a Manresa

Document

(Font: Exposició “República i Escola a Manresa (1931-1939)”. Web memoria.cat).
 1. Quina era la situació de l’ensenyament a Manresa abans de la proclamació de la República?
 2. Quines accions va emprendre l’Ajuntament de Manresa per millorar la qualitat de l’ensenyament durant aquest període?
 3. A Manresa van destacar dues experiències singulars. Quina va ser l’aportació de Josep Albagés i Ventura? Què es va fundar el 1931 al carrer de la Mesquita de Manresa?

4.3. El Grup Escolar Renaixença de Manresa     

Document

El 15 de setembre de 1934 es va inaugurar a Manresa el Grup Escolar Renaixença, un exemple dels canvis educatius que va impulsar el nou govern.

(Font: Exposició “República i Escola a Manresa (1931-1939)”. Web memoria.cat).

Consulteu també aquest document sobre la seva inauguració.

 1. Quins objectius es perseguia amb la creació d’aquest nou centre escolar?
 2. Quin nom li van posar? Per què?
 3. Quant va costar la seva construcció?
 4. Quin arquitecte el va construir? Qui era?
 5. A quin corrent arquitectònic pertanyia?
 6. Com era l’edifici?
 7. Quins polítics van assistir a la inauguració de l’escola l’any 1934?

Durant la Guerra Civil (1936-1939) i posteriorment, l’escola Renaixença va patir alguns canvis.

 1. Què es va construir sota l’escola durant la guerra? Amb quina finalitat?
 2. Qui s’hi va instal·lar el 1938? Quines conseqüències va tenir aquest fet?
 3. L’arribada del franquisme va suposar un canvi de nom de l’escola. Quin nom li van posar? Quin any l’escola va recuperar el nom original?

Document

(Font: Exposició “República i Escola a Manresa (1931-1939)”. Web memoria.cat).
 1. Quin tipus concret de repressió van patir els mestres de la Renaixença?