2. Les reformes socials. Vagues i revoltes

La proclamació de la República va crear esperances d’un canvi social a la classe obrera. El Govern va impulsar reformes econòmiques, laborals i socials. Però, la lentitud en l’aplicació de les millores va provocar conflictes i vagues al llarg de tot el període, promogudes pels grups i partits de l’esquerra més radical.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   A la huelga

A la huelga és una cançó del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio composta l’any 1963, i publicada a Suècia l’any següent dins d’un disc titulat “Canciones de la resistencia española”. Es va divulgar sobretot a través de Radio Pirenaica, l’emissora clandestina del Partit Comunista d’Espanya. Els primers anys de la dictadura, aquest partit, creia que una vaga general podria enderrocar el franquisme.

A la huelga (pdf)

  • La cançó diu “a la huelga compañero; no vayas a trabajar”. Quina és la utilitat d’una vaga a nivell polític o social?
  • Creieu que a principis del període de la República era oportú fer vagues? Doneu arguments a favor o en contra.
  • La cançó diu també “yo por ellos, madre, y ellos por mi”. Valoreu la importància de la solidaritat i la unitat durant una vaga.
  • Busqueu informació sobre si es van produir vagues en aquella època, a la vostra població.
  • Escolteu l’enregistrament d’aquesta cançó. En quins punts hi ha modificacions del tempo? On hi ha accelerando i on ritardando?
  • De quina manera la música subratlla l’augment numèric (diez, cien, mil) que hi ha en el text?