11. El final de la ruta

   Ay Carmela

Acabem aquesta ruta amb l’emblemàtica Ay Carmela. Sembla ser que aquesta cançó va aparèixer entre les tropes espanyoles que s’enfrontaven als francesos durant la Guerra del Francès (1808-1814). Sigui com sigui, es va fer especialment famosa com a cançó preferida per l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil.

La melodia té dues variants de lletra. La primera comença amb “El ejército del Ebro” i fa referència a aquesta batalla. La segona, que diu “Viva la XV Brigada”,  es relaciona sobretot amb la Batalla del Jarama.

InCORdis canta la primera versió, probablement més coneguda, i que, bàsicament, dona ànims als combatents.

Ay Carmela (pdf)


Una part de les cançons d’aquesta ruta van ser creades per cantautors durant el franquisme. Eren cançons protesta contra la dictadura i, per això, alguns cantants van patir repressió: algunes de les seves cançons van ser prohibides i altres censurades. També se’ls va prohibir fer recitals o editar discos.   Els últims anys de la dictadura aquests recitals es van convertir en veritables manifestacions antifranquistes.

  • Busqueu una breu informació sobre Ovidi Montllor, Chicho Sánchez Ferlosio, Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Paco Ibáñez i Lluís Llach.
  • D’alguns d’ells, busqueu una cançó de caràcter antifranquista o revolucionari.
  • Coneixeu alguna cançó, cantant o estil actual que també tingui caràcter reivindicatiu?

Al llarg de la ruta heu escoltat cançons que són del mateix període en què es van produir els fets dels quals fem memòria, però també cançons que són anteriors o posteriors.

De manera semblant, hi heu trobat cançons originades a l’Estat espanyol, i altres de foranes.

La música té molt poder per expressar sensacions i emocions en relació a fets que es produeixen en un moment determinat. Alhora, també té  el poder d’evocar, al llarg del temps, molts altres fets que, d’alguna manera, són semblants o comparables. En aquesta ruta n’hem vist exemples.

  • Agrupeu les cançons d’aquesta ruta en tres grups: anteriors, contemporànies i posteriors als fets que expressen.
  • Feu-ne dos grups segons el seu origen geogràfic: de l’Estat espanyol i d’altres llocs.
  • Busqueu informació sobre alguna música que s’hagi originat en relació a uns fets concrets i que després hagi servit per evocar-ne altres, ja sigui o no d’aquesta ruta. Aquí en teniu alguns altres exemples: L’himne a l’Alegria, de la 9a simfonia de Beethoven, l’himne de l’Eurovisió, o l’himne d’Els Segadors.