10. La repressió franquista

La victòria dels franquistes va instaurar un Estat dictatorial que va necessitar la repressió per mantenir-se en el poder durant quaranta anys.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   Gallo rojo, gallo negro

Chicho Sánchez Ferlosio va escriure Gallo rojo, gallo negro cap a l’any 1962 i la va cantar per primera vegada a la Universitat de Madrid, en una manifestació que es va produir a causa de la detenció d’un estudiant. Es va publicar a Suècia i a Itàlia els anys 60, i no va arribar a Espanya, pels canals comercials,  fins l’any 1978, dins del disc “A contratiempo“.  Durant el franquisme va ser un himne de combat comparable a La Internacional o A les barricades.

Gallo rojo, gallo negro (pdf)

  • Aquesta cançó és una metàfora. Quina ideologia simbolitza el Gallo negro? I el Gallo rojo? Expliqueu el significat de la metàfora.
  • Uns dels objectius de la repressió era provocar la passivitat de la població i acabar amb l’oposició antifranquista. Creieu que es va aconseguir?
  • Quantes estrofes té aquesta cançó? I quantes vegades repeteix la tornada?
  • Quina estructura interna tenen les estrofes? I la tornada?
  • Quines estrofes estan narrades en tercera persona i quines en primera? Per què creieu que l’autor fa això? La música ho reforça d’alguna manera?