1. La proclamació de la República

El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la II República espanyola. El mateix dia, el rei Alfons XIII abandonava l’Estat espanyol. La proclamació es va dur a terme després de la victòria dels partits republicans i socialistes a les eleccions municipals del 12 d’abril. Es posava fi, així, al període de la Restauració Borbònica i de la Dictadura de Primo de Rivera.

  • En quin lloc de la vostra població us trobeu en aquest moment, de manera real o virtual? Indiqueu el nom del carrer o plaça i de l’edifici, si escau.
  • Quin fet històric rellevant va passar en aquest lloc?

   Serà un dia que durarà anys

Serà un dia que durarà anys va ser escrita pel cantautor valencià Ovidi Montllor i publicada l’any 1977 en el disc Crònica d’un temps. És una de les seves peces més compromeses i polítiques. Sense voler fer referència a un lloc o temps  concret, aquesta cançó reivindica la vida i l’emancipació, i ha agafat força de nou arran de les mobilitzacions dels darrers anys al Principat.

Serà un dia que durarà anys (pdf)

  • La cançó diu: “les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran cors i crits i paraules, en el dia que durarà anys”. Aquestes frases expressen el que devia passar a les ciutats catalanes el dia de la proclamació de la República. Quin devia ser l’ambient als carrers? Quins sentiments devia experimentar la gent? Creieu que tothom ho vivia de la mateixa manera?
  • Busqueu fotografies de la vostra població que ho puguin il·lustrar.
  • La música té una estructura ABA, igual que el text. Com expressarieu les diferències musicals que hi ha entre la part A i la part B. Són de tempo? De volum? De melodia? De ritme?
  • Considereu que la cadència (el final) sobre el text “dona’t tot tu” és una cadència suspensiva o conclusiva? Penseu que acabar amb aquest tipus de cadència té alguna relació amb el sentit del text?