1. El context (1939-1959)

La victòria dels franquistes a la Guerra Civil espanyola (1936-1939) va posar fi a la República democràtica que havia començat l’any 1931 i va iniciar la dictadura franquista (1939-1975).

L’objectiu del règim franquista era construir un nou estat que no fos democràtic, i per aconseguir-ho va dur a terme una dura repressió contra els vençuts.

Aquesta repressió va ser un dels factors fonamentals que va fer possible que la dictadura es mantingués durant quaranta anys. La repressió, per tant, es va exercir durant tota aquesta etapa, sent més dura els primers i els darrers anys del franquisme.

Les primeres dècades van ser especialment difícils per a la població, perquè a la repressió s’hi van afegir les dificultats econòmiques i socials i el retrocés polític i cultural de la societat en relació als anys de la República.


  1. Confeccioneu una cronologia situant les etapes històriques i els esdeveniments que s’esmenten a continuació. Cal que il·lustreu la cronologia amb imatges. Diferencieu les etapes històriques a nivell internacional i a l’Estat espanyol.

Cronologia (pdf)


segueix >>>