1. El context (1939-1959)

La victòria dels franquistes a la guerra civil espanyola (1936-1939) posa fi a la República democràtica que havia començat l’any 1931 i inicia la Dictadura Franquista (1939-1975).

L’objectiu del règim franquista era construir un nou estat que no fos democràtic, i per aconseguir-ho va utilitzar el control social i la repressió,  no només política sinó també social i cultural.

L’Església catòlica va tenir un paper fonamental en la construcció ideològica del nou règim, la qual cosa serà fonamental pel canvi de paper que el franquisme atorgarà a la dona i també en l’adoctrinament que es portarà a terme des de l’escola.

El franquisme va suposar un retrocés polític, econòmic, social i cultural per a aquella societat que va viure la República.


  1. Confeccioneu una cronologia situant les etapes històriques i els esdeveniments que s’esmenten a continuació. Cal que il·lustreu la cronologia amb imatges. Diferencieu les etapes històriques a nivell internacional i a l’Estat espanyol.

Cronologia (pdf)


Treball de recerca

3. Procés de recerca. Recollir la informació.
Amb l’activitat que heu realitzat sobre el context  de l’època ja esteu començant  la fase de recollida i organització de la informació.
Aquesta informació us ajudarà a redactar el context general de la postguerra.

segueix >>>