Presentem el web “Cens de depurats pel franquisme a l’Ajuntament de Manresa”

El nostre portal de webs, www.memoria.cat, publica el cens de 607 treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Manresa que van perdre la feina com a conseqüència de la depuració i la repressió franquista de l’any 1939.

L’enllaç del web és:  www.memoria.cat/depurats/

L’autora del web és Carme Botifoll Benasat, membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa i una de les responsables del seu espai educatiu (www.memoria.cat/edu).

En el web es diferencien les persones separades del servei, les que van perdre la feina perquè estaven a la presó o a l’exili i les que la van perdre perquè eren treballadors eventuals durant la guerra. Es pot consultar, també, el cens del personal readmès.

També s’hi explica com es va portar a terme el procés de depuració en general, la seva finalitat i la legislació que la va regular i, en concret, com es va realitzar la depuració a l’Ajuntament de Manresa. Es poden consultar les xifres de la depuració i la biografia de les 87 persones separades, relacionada sobretot amb el procés de depuració que van patir.

També es pot conèixer la depuració del personal sanitari que treballava per al consistori i la relació de funcionaris que van patir una doble depuració (durant la República i durant el franquisme).

El web conté també els documents més rellevants relacionats amb la depuració.

S’entén per depuració l’acció política destinada a separar les persones considerades desafectes al nou règim L’objectiu principal de la depuració a l’Administració era comprovar la lleialtat política i ideològica dels funcionaris per aconseguir treballadors totalment fidels al règim i, al mateix temps, separar i destituir les persones considerades contràries al Nuevo Estado.

La depuració municipal tenia també l’objectiu de reduir el nombre d’empleats i el pressupost municipal, i premiar amb les noves contractacions persones considerades afectes al nou règim. Aquest procés de depuració es va portar a terme, principalment l’any 1939  i va suposar l’acomiadament de milers de treballadors i treballadores dels ajuntaments i la contractació de nou personal, on prevaldran els criteris ideològics i de lleialtat al nou règim per sobre dels criteris professionals.

L’elaboració del web ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.

La depuració de l’Ajuntament de Manresa en xifres

86 TREBALLADORS  I 1 TREBALLADORA  SÓN SEPARATS DE LA FEINA.

63 TREBALLADORS I 6 TREBALLADORES SÓN CESSATS PERQUÈ ESTAN A LA PRESÓ O A L’EXILI.

451 PERSONES PERDEN LA FEINA PERQUÈ SÓN EVENTUALS. EL 30% SÓN DONES.

TOTAL:   607 depurats

Buscar a tot memoria.cat