Records de Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
Advocat, erudit i humanista,
Medalla de la Ciutat de Manresa

Les detencions de 1975 a la caserna de la Guàrdia Civil

Entrevista a Xavier Sitjes i Molins (Sallent, 1921)

 

 

www.memoria.cat/sitjes

 

Durada: 2' 05"

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, el 5/1/2010 

Càmera: Dídac Garcia. Edició: Georgina Farrando