La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931. El final de la Monarquia. Videos de testimonis

 

 

Testimoni: Josep M. Gasol i Almendros (Manresa, 24-11-1924)
Tema: Les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931
Data de l’entrevista: juliol del 2006