La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions del 16 de febrer del 1936. Ressò a la premsa

 
 

La informació al diari “El Dia”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació al diari “El Pla de Bages”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació al diari “La Pàtria”