La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les altres visites del president Macià a Manresa. Videos de testimonis

 

 

Testimoni: Josep Roca i Comellas (28-1-1920)
Tema: Les altres visites de Macià a Manresa
Data de l’entrevista: 30-4-2008

 

Testimoni: Pasqual Estela i Puig (Manresa, 6-6-1923)
Tema: La visita del president Macià als Docs