La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La proclamació de la República a Manresa. Ressò a la premsa

 

La informació al diari “El Dia”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació al diari “El Pla de Bages”

 
 
 
 
 
 
 
 

La informació al diari “Pàtria”