La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La commemoració de les Bases de Manresa. La primera visita de Macià a Manresa (7-6-1931). Videos de testimonis

 

Testimoni: Tomàs Dalmau i Colom (Manresa, 29-6-1920)
Tema: La primera visita del president Macià a Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006


Testimoni: Josep M. Gasol i Almendros (Manresa, 24-11-1924)
Tema: La primera visita del president Macià a Manresa
Data de l’entrevista: juliol del 2006


Testimoni: Joan Rius i Soler (Gironella, 30-8-1925)
Tema: La primera visita del president Macià a Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006