La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La commemoració de les Bases de Manresa. La primera visita de Macià a Manresa (7-6-1931). Documents

 

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Manresa. Maig-Juny del 1931. Documentació sobre l’organització del solemne acte commemoratiu de les Bases de Manresa, començant per la instància del Sr. Llorenç Perramon i Playà, en què fa una proposta molt detallada sobre la celebració. A destacar la invitació al president Francesc Macià i la nota manuscrita de Joaquim Sarret i Arbós al costat del text que es posaria a la placa: és el mateix text que Sarret havia escrit el 1920, quan ja s’havia projectat de posar una làpida commemorativa.