La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Els ajuntaments de la República. Ressò a la premsa

 

Manresa. L’elecció de l’alcalde Joan Selves i Carner (16 i 21-4-1931)

   
   
La informació al diari “El Dia”
   
 
   
La informació al diari “El Dia”  
   
   
   
 
La informació al diari “El Pla de Bages”
   
   
 
   
La informació al diari “Pàtria”

Manresa. L’elecció de l’alcalde Lluís Prunés i Sató (3-7-1931)

 
 
La informació al diari “El Dia”
 
 
 
La informació al diari “El Pla de Bages”  
 
 
La informació al diari “Pàtria”

Manresa. L’elecció de l’alcalde Francesc Marcet i Artigas (19-12-1932)

 
 
La informació al diari “El Dia”
 
 
La informació al diari “El Pla de Bages” La informació al diari “Pàtria”

Manresa. La restitució de l’alcalde Francesc Marcet i Artigas (19-2-1936)

 
La informació al diari “El Dia” La informació al diari “El Pla de Bages”

Manresa. L’elecció de l’alcalde interí Jeroni Ferrer i Roca (17-2-1936)

 
 
La informació al diari “El Dia”

Manresa. L’elecció de l’alcalde Josep M. Servitje, nomenat arran dels Fets del 6 d’Octubre (14-5-1935)

   
   
 
   
La informació al diari “El Pla de Bages”