La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Els ajuntaments de la República. Documents

 

Manresa. Anys 1931-1936. Actes de constitució de l’Ajuntament i relacions d’alcaldes i regidors.
Documents de l’alcaldia de Joan Selves
Correspondència emesa per Joan Selves
Correspondència adreçada a Joan Selves.
Correspondència entre el diputat Joan Selves i l’alcalde Lluís Prunés.
Correspondència entre el diputat i conseller Joan Selves i l’alcalde Francesc Marcet.
Documents de l’alcaldia de Lluís Prunés.
Correspondència emesa per l’alcalde Lluís Prunés.
Correspondència rebuda per Lluís Prunés.
Documents de l’alcaldia de Francesc Marcet.
Correspondència emesa per Francesc Marcet
Correspondència rebuda per Francesc Marcet
Alcaldia de Jeroni Ferrer i Roca

 

Manresa. Anys 1931-1936. Actes de constitució de l’Ajuntament i relacions d’alcaldes i regidors.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents de l’alcaldia de Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Manresa. Abril del 1931. Documents de les primeres setmanes del govern de l’alcalde Joan Selves, entre els què cal destacar un comunicat sobre la proclamació de la República, les notes sobre els primers acords municipals que calia prendre (desposseir Ignasi Despujol del títol de manresà il·lustre, exigir responsabilitats als governs anteriors, comprar llibres per a les escoles...), l’acta sobre un arqueig extraordinari que es va fer a l’Ajuntament amb motiu del canvi d’alcalde, el refús dels passis gratuïts ofert per l’empresa d’autobusos Castellà i la proposició de nous noms de carrers i places: Avinguda del 14 d’abril, carrer de Fermín Galán i García Hernández i plaça de Francesc Macià.

Cal destacar també una carta de Joan Baptista Claret (com a secretari de l’alcalde Joan Selves) a Domènec de Bellmunt, secretari de Lluís Nicolau d’Olwer, ministre del govern republicà des del 16 d’abril.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència emesa per Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Cartes de Joan Selves i Carner adreçades al president Macià, Marcel·lí Domingo, al metge Puig i Ball, Joan Baptista Claret, Amadeu Hurtado i Aniceto León

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència adreçada a Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Correspondència adreçada a Joan Selves i Carner per part del president Francesc Macià, el governador civil, l’ecònom de la Seu Antoni Mestres, Francesc Casas Sala, l’entitat La Unió Mercantil de Manresa, Joan Jorba Rius (en què li diu que poden canviar les antigues banderes monàrquiques per les del nou règim republicà), Marià Calviño, els alcaldes de Barcelona, Sant Fruitós de Bages i Terrassa, diversos familiars, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència entre el diputat Joan Selves i l’alcalde Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Any 1931. A les cartes es tracten les gestions que Joan Selves fa a Madrid en relació a diversos qüestions relacionades amb Manresa, entre les quals, la subvenció de les colònies escolars, el Grup Escolar Renaixença, l’escola de l’Ateneu, la caserna militar, la construcció d’una nova presó, el pas a nivell del carrer de Saclosa, la readmissió de treballadors de la Telefònica, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència entre el diputat i conseller Joan Selves i l’alcalde Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1932-1934. Es tracten afers com el del pas a nivell del carrer de Saclosa, Correus, Hospital, etc. És especialment significativa la carta d’agraïment de Joan Selves a causa de la felicitació que ha rebut de Francesc Marcet pel fet d’haver estat nomenat conseller de la Generalitat de Catalunya.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents de l’alcaldia de Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1931-1932. Entre la documentació, cal destacar l’escrit de felicitació a Niceto Alcalá Zamora pel seu nomenament com a president de la República i el ban fet públic per l’alcalde Prunés arran dels Fets de l’Alt Llobregat

 
 
 
 
 
 

 

Correspondència emesa per l’alcalde Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1931-1932. De la documentació cal destacar la carta adreçada al president Macià sobre l’”estat intransitable” de la carretera de Manresa al Bruc, la tramesa a Lluís Companys de la subscripció al diari “La Humanitat” -del qual n’era director-, la tramesa de les respostes d’una enquesta a Domènec de Bellmunt, la felicitació al general Batet pel seu nomenament de cap de la Quarta Divisió militar i les cartes a Jaume Carner, Oriol Anguera de Sojo, a l’ecònom de la Seu Antoni Mestres i al secretari de Prunés, Joan Baptista Claret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència rebuda per Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1931 i 1932. Entre els documents, podem veure cartes d’Aniceto León, Farreras i Duran, Lluís Companys (com a director de “La Humanitat”), el general Domènec Batet, el governador Civil, Domènec de Bellmunt, l’alcalde de Barcelona, l’ecònom de la Seu Antoni Mestres, Leonci Soler i March (sobre la compra del solar on es volia construir el Grup Escolar Renaixença, que era de la seva propietat) el conseller Josep Tarradellas, el ministre d’Hisenda Jaume Carner, Oriol Anguera de Sojo, Tomàs Ramon Amat, l’Ateneu Obrer Manresà, La Unió Mercantil de Manresa, el regidor Salvador Reguant (en què li presenta la dimissió dels seus càrrecs), l’Associació del Ram d‘Alimentació i Drogueria (en què el nomenen soci d’honor), la Federació de Municipis Catalans, la vídua de Francesc Cuixart, el conseller Ventura Gassol, els directius de la fàbrica Pirelli de Barcelona (en què li comuniquen la mort a Milà del fundador de l’empresa), el conseller de Justítica Pere Comas, el ministeri  d’Hisenda en què informa que s’ha autoritzat l’emprèstit municipal i cartes de diversos particulars.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents de l’alcaldia de Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1932-1934. Documents de traspàs de poders entre els alcaldes Lluís Prunés i Francesc Marcet; l’acta del primer ple després de les eleccions del gener de 1934, una instància d’empleats municipals en què demanen la jornada intensiva i una nota informativa sobre el nom dels nous carrers de Manresa: Josep Arola, Joan Maragall, Josep Esteve i Seguí, Francesc Layret, Pere Armengou, Llibertat, Amadeu Vives, Camps i Fabrés, Barcelona, Eusebi Bertrand, Avinguda Pirelli i el doctor Martí i Julià.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència emesa per Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa). 

Anys 1932-1934. Cartes al president Macià, al president Companys, al conseller Ventura Gassol, a l’enginyer director de les Mines de Sallent i al tinent coronel de la caserna de Manresa, Emeterio Saz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correspondència rebuda per Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1932-1934. Entre d’altres, es poden veure cartes del president Macià, el president del Casino de Manresa, l’econòm de la Seu Antoni Mestres, el general Batet, el capità de la companyia de la Guàrdia Civil de Manresa, el governador civil Claudi Ametlla i Eusebi Bertrand i Serra sobre la seva presa de possessió del càrrec d’alcalde.

També hi ha un telegrama de Joan Alavedra, secretari de Francesc Macià, en què respon a un escrit de Francesc Marcet en què s’interessava per la salut del President –que moriria pocs dies després-, i una carta del president Lluís Companys (del juny del 1934).

Cal destacar també una interessant carta de Tomàs Ramon Amat (enviada des de Tànger, on residia aleshores), una altra d’Antoni Mestres en què li demana que assisteixi a la benedicció de la Sala “Arxiu-Museu” de la Seu, i cartes de Domènec Latorre (de l’entitat “Pàtria nova”) -que li agraeix que Manresa hagi dedicat un carrer al Dr. Martí i Julià-, del cap de la Guàrdia Urbana Joan Massats en què ofereix els seus serveis el dia de la inauguració del Grup Escolar Renaixença, d’Antonieta Feliu i dels Minyons de Muntanya, en què l’informen que l’han fet soci honorari de l’agrupació d’Escoltes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcaldia de Jeroni Ferrer i Roca

17-2-1936. Carta de Jeroni Ferrer i Roca al president de la Generalitat on li informa que ha estat elegit alcalde de Manresa. Dos dies després Francesc Marcet recuperaria l’alcaldia. (Document procedent de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).