La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Els ajuntaments de la República. Alcaldes

 

Alcaldes i regidors del període de la República a Manresa (1931-1936)

Alcaldes

Alcaldes democràtics

JOAN SELVES I CARNER (16-4-1931 / 3-7-1931) 
LLUÍS PRUNÉS I SATÓ (3-7-1931 / 19-12-1932) 
FRANCESC MARCET I ARTIGAS (19-12-1932 / 7-10-1934) i (19-2-1936 / 19-10-1936)

Alcaldes nomenats arran dels Fets del Sis d’Octubre

LUÍS MENÉNDEZ-MASERAS  (11-10-1934 / 14-5-1935)
JOSEP M. SERVITJE I DALMAU (14-5-1935 / 17-2-1936)

Alcalde interí

JERONI FERRER I ROCA (del 17 al 19 de febrer del 1936)

 

Els ajuntaments de la República
Documentació de les alcaldies. Documents emesos i rebuts pels alcaldes democràtics i la correspondència entre ells

 

Regidors

Regidors del primer ajuntament republicà (16-4-1931)

Concentració Republicana

Joan Selves i Carner
Ramon Puig i Ball
Antoni Ribas i Grau
Agustí Soler Salat
Domènec Font i Portella
Francesc Mora i Mora
Salvador Reguant i Bou
Agustí Espinalt i Sanllehí
Antoni Costa i Blasi
Francesc Marcet i Artigas
Lluís Prunés i Sató
Emili Prunés i Sató
Ramon Sanz i Ibarz
Isidre Costa i Perramon
Joan Prat i Fabrés

 

Federació Regionalista

Josep Coll i Roca
Conrad Costa i Pons
Lluís Planas i Roca
Dídac Baget i Firmat
Jaume Fornells Figueras
Francesc Rubiralta Guitart
Josep Vives i Coll
Pere Vintró i Serret

 

Unió Administrastiva

Ramon Martí i Fius
Lluís Casasayas i Morera
Maurici Torras Basullas

 

Federació Social Republicana

Salvador Jubert i Oriol

 

Liberal independent

Domènec Escuder i Jané

 

Regidors del segon ajuntament republicà (gener del 1934)

Concentració Republicana d'Esquerres

Francesc Marcet i Artigas (ERC)
Ramon Sanz i Ibarz (ERC)
Joaquim Guitart i Serra (ERC)
Manuel Pagès i Soler (ERC)
Josep Terme i Ferrer  (ERC)
Mateu Espinalt i Bajona (ERC)
Lluís Vila i Galobart (ERC)
Josep Soler i Cabanes (ERC)
Ramon Casas i Pesarrodona (ERC)
Francesc Orriols i Basany (ERC)
Josep Flor de Lis i Geniquè (Unió Socialista de Catalunya)
Marcel·lí Font i Brunet (Unió Socialista de Catalunya)
Salvador Reguant i Bou (Partit Federal)
Antoni Bertran i Raurell (Partit Federal)
Vicenç Prat i Brunet (Acció Catalana Republicana) (*)
Josep Torra i Pujol (Acció Catalana Republicana)

(*) Serà substituït per Jeroni Ferrer i Roca el 10-4-1936

 

Lliga Catalana

Josep M. Servitje i Dalmau
Lluís Alegre i Recasens
Baldiri Vilalta i Sala
Pere Vintró i Sarret

 

Carlins

Josep Prat Piera
Domènec Prunés i Miquel

 

Radicals

Domènec Escuder i Janer
Francesc Quinqué i Altés