La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El referèndum de l’Estatut d’Autonomia del 1931. Documents

 

Manresa. Anys 1931-1932.

Entre la documentació relacionada amb l’Estatut, cal destacar les al·locucions de l’alcalde Lluís Prunés als manresans perquè votin l’Estatut; cartes enviades al president Macià en què es demana la integritat de l’Estatut; carta de Ventura Gassol i del president Macià en què agraeixen l’interès de l’alcalde Prunés per l’agressió soferta per Gassol a Madrid; còpia dels telegrames enviats al president de la República (amb la resposta corresponent) i al president del Consell de Ministres en protesta per l’intent de cop d’Estat del general Sanjurjo i, posteriorment, per l’aprovació de l’Estatut i telegrames de resposta i carta d’agraïment del president Macià per l’escrit adreçat per l’alcalde Prunés després del cop d’estat.

També hi ha diversos documents relacionats amb l’homenatge que Manresa va tributar a Joan Selves, un cop aprovat l’Estatut, i diverses cartes de l’alcalde Prunés en què intenta gestionar una visita de Manuel Azaña a Manresa, aprofitant la seva anada a Barcelona. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).