La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El 6 d’octubre. Videos de testimonis

 

Testimoni: Josep Esquius i Bertran (16-12-1921)
Tema:: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: 13-6-2008

 

Testimoni: Josep M. Gasol i Almendros (Manresa, 24-11-1924)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: juliol del 2006

 

Testimoni: Margarida Marcet i Sellarès -filla de l’alcalde Francesc Marcet- (Manresa, 6-12-1920)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006


Testimoni: Rosa Prat i Ferrer (Manresa, 11-8-1927)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006

 

Testimoni: Josepa Prunés (Manresa, 21-9-1918)
Tema: Lluís Prunés i el 6 d’Octubre
Data de l’entrevista: novembre del 2006


Testimoni: Joan Rius i Soler (Gironella, 30-8-1925)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006

 

Testimoni: Josep Roca i Comellas (28-1-1920)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: 30-4-2008

 

Testimoni: Ramon Sanmiquel i Fortuny (8-6-1925)
Tema: El 6 d’Octubre
Data de l’entrevista: (8-6-1926)


Testimoni: Pere Sobrerroca i Camps (Manresa, 22-9-1920)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: juny del 2006

 

Testimoni: Ignasi Tarrés i Lladó (17-1-1926)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: 15-4-1008

 

Testimoni: Josep Torra i Ferrer (Manresa, 30-10-1921)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006


Testimoni: Emili Vilanova i Ribas (Manresa, 4-2-1918)
Tema: El 6 d’Octubre a Manresa
Data de l’entrevista: juny del 2006