La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El 6 d’octubre. Ressò a la premsa

 

La informació al diari “El Pla de Bages”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació al diari “Pàtria”