La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El 6 d’octubre. Documents

 

Manresa. Octubre 1934. Relació de detinguts arran dels Fets del 6 d’octubre. Cartes d’alts funcionaris de l’Ajuntament de Manresa (Joan Masats, Marià Homs, Jaume Vall, etc.) en què informen que si no s’han presentat als seus llocs de treball (després del 6 d’octubre) és perquè es troben empresonats. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).